Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  profan nie wtajemniczony, nie będący znawcą, laik; dyletant; ignorant; nieuk.
  profanum relig. świeckość, dziedzina spraw świeckich; por. sacrum.
  profanum vulgus zob. odi profanum...
  profanacja zbezczeszczenie miejsca a. przedmiotu kultu relig.; zhańbienie, skalanie czegoś, co jest otoczone czcią.
 

Etym. - późn.łac. profanatio 'profanacja miejsca poświęconego' z łac. profanare 'bezcześcić' od profanus 'nie dopuszczony do tajemnic relig.; nie wyświęcony; złowróżbny'; pro 'przed', por. pro-; fanum, zob. fanatyzm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku