Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  HOM(O)- w złożeniach: taki sam, jednakowy; podobny; tegoż gatunku, analogicznej budowy (por. homeo-; hetero-; -izo-).
 

Etym. - gr. homós 'jednakowy, ten sam, taki sam; podobny'; por. anomalia; homeo-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku