Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Glück auf! szczęśliwego powrotu na górę; szczęść Boże! (dawne pozdrowienie górników).
 

Etym. - nm. 'jw.'; Glück 'szczęście'; auf 'na; ku; do góry'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku