Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ideolog wyraziciel, zwolennik określonej ideologii.
  ideowiec człowiek idei, nie oglądający się na własne korzyści, ideowy, wierny, oddany idei.
  ideologia całokształt idei i poglądów na świat i życie społ. właściwy danej klasie (warstwie, grupie) społ., danemu kierunkowi, prądowi polit., ekon., art.
 

Etym. - zob. idea; -log; log-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku