Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  trepan med. przyrząd wiercący, używany wraz z narzędziami tnącymi (piłkami) do trepanacji, operacyjnego otwarcia jamy kostnej, zwł. jamy czaszki.
 

Etym. - fr. trépanation 'trepanacja' od trépan 'wiertak; trepan' ze śrdw.łac. trepanum 'wiertak' od gr. trýpanon 'świder' z trýpa 'otwór'; por. trypanosomy.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku