Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  polimeryzacja chem. łączenie się większej liczby jednakowych cząsteczek w jedną bardziej złożoną jednostkę (polimer), która wykazuje inne własności niż prosta cząsteczka (procesy takie są podstawą przemysłu tworzyw sztucznych).
 

Etym. - gr. polymerēs 'wieloczęściowy'; zob. poli-; méros, zob. izomery.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku