Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rekwirować dokonywać rekwizycji.
  rekwizytor teatr., film. osoba mająca pieczę nad rekwizytami i rekwizytornią, magazynem rekwizytów.
  rekwizycja zajęcie żywności a. innych przedmiotów (lub nakładanie świadczeń w naturze) na potrzeby wojska; wywłaszczenie a. czasowe przejęcie majątku przez państwo; zwrócenie się jednego organu władzy a. adm. do innego o pomoc a. poparcie; zwrócenie się jednego sądu do innego o wykonanie określonych czynności sąd.
  rekwizyt przedmiot związany z akcją sztuki a. filmu, potrzebny na scenie w czasie przedstawienia teatr. a. na planie w czasie filmowania.
 

Etym. - łac. requisitio 'badanie' z requisitus p.p. od requirere 'potrzebować; szukać; pytać o co'; zob. re-; querere, zob. kwestia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku