Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  peregrynacja dawn. (dłuższa) podróż, wędrówka, włóczęga; pielgrzymka.
 

Etym. - łac. peregrinatio 'podróż (pobyt) za granicą; pielgrzymka' od peregrinus 'cudzoziemiec; pielgrzym' z peregre 'za granicą'; zob. per-; -egre od ager, zob. agrarny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku