Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Zeitgeist [wym. cajtgajst] duch czasu; niedostrzegalne wpływy tworzące klimat opinii i poglądów epoki; konwencje myślowe i nie kwestionowane założenia, zawarte w kulturze i nauce danego okresu, charakterystyczne dla niego tendencje gustów i moralności (Goethe).
Zeitnot [wym. cajtnout] w szachach: niedoczas, sytuacja gracza, któremu grozi przegrana, gdyż zostało mu zbyt mało czasu na wykonanie (przepisowej) liczby ruchów; por. szach.
 

Etym. - nm. 'jw.'; Zeit 'czas'; Geist 'duch; dusza; umysł; widmo; wigor'; Not 'potrzeba; bieda'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku