Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Old (merry) England ang. stara (wesoła) Anglia.
(the) Old Lady of Threadneedle Street ang., Stara Dama z ulicy Threadneedle, tj. Bank Angielski (Bank of England).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku