Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

hors concours fr., [wym. or kąku:r] niezrównany, doskonały; bezkonkurencyjny; poza konkursem; sport. (uczestnictwo w zawodach) poza konkursem, bez prawa zdobycia nagrody.
hors de combat fr. niezdatny do (dalszej) walki.
hors d'oeuvre fr., [wym. or dö:wr] zakąska, przystawka; por. antipasto.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku