Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  transplantacja przeszczepianie, przemieszczenie jakiegoś narządu a. jego części (tkanki) w obrębie ciała jednego osobnika (autotransplantacja) lub z osobnika na osobnika w obrębie tego gatunku (homotransplantacja) a. pomiędzy różnymi gatunkami (heterotransplantacja).
 

Etym. - późn.łac. transplantare 'szczepić; przesadzać'; zob. trans-; plantare 'sadzić' od łac. planta, zob. plant.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku