Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

capotasto [wym. ka...], kapodaster, listewka drewniana wyklejana suknem, którą zaciska się na strunach instrumentu (jak gitara, skrzypce itp.) w celu mechanicznego podwyższenia stroju.
 

Etym. - wł. (l.mn. capitasti) 'jw.'; capo, zob. kapo; tasto 'dotyk(anie); klawisz; muz. gryf, próg (w gitarze itp.)' od tastare 'dotykać' z łac. taxare, zob. taksa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku