Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mikroreprodukcja dokument piśmienniczy wtórny, stanowiący w dużym zmniejszeniu odtworzenie dokumentu pierwotnego: mikrofilm zmniejszona w skali od 1:10 do 1:30 reprodukcja fotogr. oryginału piśmienniczego, udostępniona i gromadzona zamiast oryginałów, ułatwiająca ich ochronę i umożliwiająca lepsze wykorzystanie pomieszczeń bibliotecznych; mikrofiszka (1953) mieści na znormalizowanej karcie (ok. 7,5 x 12,5 cm) ok. stu zmikrofilmowanych stron reprodukowanej książki; ultra(mikro)fiszka (1971) mieści na takiejż karcie do czterech tysięcy stron książki zreprodukowanej metodą fotochroniczną.
 

Etym. - zob. mikro-; reprodukcja; fiszka; ultra-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku