Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  klawesyn, klawicymbał dawny (XIV-XVIII w.) instrument muz. klawiszowy, strunowy, w kształcie fortepianu, w którym naciśnięcie klawisza powoduje szarpnięcie struny piórkiem.
  klawikord prototyp fortepianu, dawny (XII-XVIII w.) instrument muz. w kształcie płaskiej skrzynki, strunowy, klawiszowy, w którym dźwięk powstaje przez uderzenie metalowej płytki (tangentu) o strunę.
  klawiatura rząd a. rzędy klawiszy w instrumentach muz., maszynach do pisania, liczenia itd.
 

Etym. - nm. Klaviatur 'klawiatura' i fr. clavecin (ze śrdw.łac. clavicymbalum 'klawicymbał, klawesyn') od łac. clavis 'klucz' (por. autoklaw; enklawa; konklawe); łac. cymbalum 'cymbały'; -kord z łac. chorda, zob. chord-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku