Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Justizmord [wym. ...tic ...] kara śmierci wykonana na osobie niewinnej; rozszerz. rażące nadużycie władzy sąd. dla celów niezgodnych z wymiarem sprawiedliwości.
 

Etym. - nm. 'morderstwo sądowe'; Justiz 'sprawiedliwość; sądownictwo' z łac. iustitia 'sprawiedliwość' od ius 'prawo'; termin historyka nm. Augusta L. von Schlözera (r. 1782) na wzór fr. meurtre juridique Woltera (1777).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku