Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wokaliczny samogłoskowy; por. konsonant.
  wokaliza solowy utwór wokalny bez tekstu a. ćwiczenia głosowe, polegające na śpiewaniu samogłosek a. pewnych sylab.
 

Etym. - fr. vocalise 'wokaliza' z łac. vocalis 'głosowy' od vox dpn. vocis 'głos; dźwięk; (wy)mowa'; por. ekwiwokacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku