Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

enjambement [wym. ãżãbmã] poet. przerzutnia, przerzucenie do następnej linijki (wersu) części zdania, części członu zdania a. zwrotu, powodujące (zamierzoną) niezgodność, sprzeczność, między intonacją składniową zdania i intonacją wiersza.
 

Etym. - fr. 'przestąpienie; przejście; wkroczenie (na co); jw.' z enjamber 'przekroczyć'; zob. en-; jambe 'noga' z późn.łac. gamba 'pęcina; noga końska' od gr. kampē 'staw, przegub'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku