Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  perhydrol chem. nazwa techn. silnie utleniającego 30-procentowego roztworu wodnego nadtlenku wodoru.
 

Etym. - nm. 'jw.'; zob. per-; hydr-; ol(e)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku