Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kornet nakrycie głowy zakonnicy; dawn. czepiec kobiecy; dawn. stopień (pod)oficerski w kawalerii ros., fr. i bryt.; hist. oddział lekkiej jazdy (rajtarii); piston, instrument muz. dęty blaszany, podobny do trąbki, stosowany gł. w orkiestrach dętych.
 

Etym. - fr. cornette 'czepiec kornet (zakonnic); dawn. sztandar, chorąży (w kawalerii)' i wł. cornetto 'trąbka' od łac. cornu 'róg'; por. korner; Amaltei róg; tricorne.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku