Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  komis sprzedaż ruchomości przez osobę a. przedsiębiorstwo (komisanta) na rachunek innej osoby (komitenta); pot. sklep trudniący się taką sprzedażą.
  komisaryczny nie pochodzący z wyboru, mianowany.
  komitet grupa osób powołanych do wykonania określonych zadań; organ kierowniczy; nadzorczy, o specjalnych pełnomocnictwach; organ adm. państwowej na wysokim szczeblu.
  komisowy związany z (a. trudniący się) komisem.
  komisja grupa osób delegowana do wykonania określonego zadania; organ władzy rządowej o charakterze kolegialnym, odpowiadający ministerstwu.
  komisyjny dokonywany przez upełnomocnioną grupę osób, komisję.
  komisarz urzędnik posiadający specjalne pełnomocnictwa; naczelnik obwodu policyjnego; (ludowy) w ZSRR (1917-46) - minister; (polityczny; wojsk.) w niektórych armiach rewolucyjnych - osoba współodpowiedzialna wraz z dowódcą za stan jednostek wojsk.
  komisariat urząd policyjny; lokal takiego urzędu; instytucja utworzona doraźnie dla wykonania określonego zadania (np. plebiscytu, wystawy); (k. ludowy) w ZSRR (1917-46) - ministerstwo.
  komisjoner przest. agent handlowy, pośrednik przy kupnie i sprzedaży; dawn. posłaniec publiczny.
 

Etym. - fr. commissionaire 'komisjoner', śrdw. łac. commissio 'zbieranie; zlecenie' od commissus p.p. od committere 'łączyć; powierzać; przedsiębrać; ryzykować'; zob. kom-; mittere, zob. misja; por. komiwojażer.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku