Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

in partibus (infidelium) łac., w kraju niewiernych; przen. w otoczeniu wrogim ideologicznie, nieprzychylnym, nieżyczliwym; (i.p.) tytuł biskupów nie mających własnej diecezji, piastujących godność nominalną.
in pleno łac., w komplecie, w pełnym składzie.
in perpetuam rei memoriam łac., na wieczną rzeczy pamiątkę.
in praxi łac., w praktyce.
in posse łac., potencjalny; potencjalnie; por. in esse.
in perpetuum łac., na zawsze, na wieczne czasy.
in poculis łac., z kielichem w ręku; pijąc.
in plus łac., na korzyść, na zwyżkę.
in persona łac., osobiście.
in petto wł., dosł. 'w piersi'; w sercu, w myśli; prywatnie, w sekrecie (łac. in pectore).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku