Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  metoda sposób postępowania, stosowany świadomie, konsekwentnie i systematycznie; zespół czynności i środków użytych dla osiągnięcia celu; sposób wykonaniu zadania, rozwiązania problemu; zespół założeń ogólnych, przyjętych w określonych badaniach.
  metodologia znawstwo hist., analityczne, krytyczne i normatywne metod badań nauk., budowy systemów nauk., wyrażania i utrwalania osiągnięć nauki.
  metodysta członek ugrupowania relig., powstałego w XVIII w. jako próba zreformowania Kośc. anglikańskiego, które później, oddzielone od niego, rozpowszechniło się jako odrębny Kościół, gł. w USA.
  metodyka zbiór zasad, sposobów wykonywania określonej pracy a. osiągnięcia określonego celu; szczegółowe normy postępowania właściwe danej nauce; (m. nauczania) dydaktyka szczegółowa.
 

Etym. - gr. methodikós 'metodyczny' od méthodos 'badanie; metoda'; zob. met(a)-; hodós zob. -oda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku