Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  filister człowiek ograniczony, małostkowy, prozaiczny materialista bez wyższych aspiracji, mieszczuch, kołtun (por. babbit 1); człowiek pozbawiony oryginalności a. wrażliwości estetycznej; przest. niestudent; korporant, który już ukończył studia akademickie.
  filisterstwo bezideowość, kołtuństwo.
 

Etym. - nm. Philister 'Filistyn; filister' z gr. Philistinos 'Filistyn' od hebr. Pěliszti 'jp.'; Filistyni - staroż. lud niesemicki, osiadły w Kanaanie; wg Biblii - wrogowie Izraela, z którymi walczyli Samson, Saul i Dawid.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku