Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rondo lit., śrdw. ogólna nazwa kilku odmian wierszy (dwurymowych, 10-15 wersowych) o ustalonej formie, których wspólną cechą jest powtarzanie się początkowego słowa, słów, wersu a. 2 wersów w określonych miejscach; forma pieśni lud. trubadurów i truwerów XII i XIII w.; muz. forma instrumentalna, w której powracające refreny (ritornele) oddzielone są kontrastującymi z nimi epizodami a. kupletami, występująca samodzielnie a. jako ostatnia część sonaty, koncertu; brzeg, kresy, skrzydła kapelusza; mocno cieniowane pismo ozdobne; okrągły plac z rozchodzącymi się promieniście ulicami.
 

Etym. - fr. ronde 'patrol nocny; koło w tańcu; pismo rondo', rondeau 'lit., muz. rondo' i rond-point 'rondo (plac)' od rond 'okrągły' z łac. rotundus, zob. rotunda; fr. point 'punkt'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku