Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mizrach tablica na wewn., wsch. ścianie domu a. synagogi, wskazująca wiernym stronę, gdzie znajduje się Jerozolima, ku której zwracają się Żydzi w czasie modlitwy.
 

Etym. - n.hebr. mizrāh, z hebr. 'wschód' od zārah 'wstawać; wschodzić'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku