Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  albuminy chem. liczna grupa białek (gł. zwierzęcych) rozpuszczalnych w wodzie i w rozcieńczonych roztworach soli (np. białko jaja kurzego, osocza krwi, mleka).
 

Etym. - łac. albumen dpn. albuminis 'białko' od albus, zob. alba.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku