Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

exequatur [wym eksekwatur] uznanie osoby konsula obcego państwa przez państwo przyjmujące; por. placet.
 

Etym. - z łac. 'niech wypełnia (swe obowiązki)' od ex(s)equi, zob. egzekucja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku