Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

pater familias ojciec rodziny, głowa domu.
 

Etym. - łac. 'jw.' w prawie rz. wolny obywatel sprawujący władzę nad rodziną' (por. patria potestas; sui iuris homo); pater, zob. patron; familias st. dpn. od familia 'rodzina' (por. Pliniusz Mł. Listy, 5, 19).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku