Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wirulencja zjadliwość zarazka, zdolność wywoływania chorób.
  wirus komputerowy program, który bez wiedzy i wbrew woli użytkownika przedostaje się do komputera i tam działa zgodnie z zawartą w nim instrukcją.
  wirusy biol. najmniejsze drobnoustroje, przesączalne przez filtry (nie przepuszczające bakterii), wywołujące choroby roślin (choroba mozaikowa tytoniu), zwierząt (pryszczyca, wścieklizna) i ludzi (ospa, grypa, zapalenie mózgu, żółta febra, choroba Heinego-Medina i in.).
 

Etym. - późn.łac. virulentia 'smród; zakażenie' z łac. virus 'śluz; jad; smród'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku