Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  leksyka słownictwo, zasób wyrazów jakiegoś języka.
  leksykalny wyrazowy, odnoszący się do słownictwa.
  leksykografia nauka o metodach układania słowników; słownikarstwo.
  leksykon słownik (encyklopedyczny).
  leksykologia nauka o słownictwie, o zasobie wyrazów i związków wyrazowych.
  leksykalizacja proces jęz., w którym wyrazista pod względem budowy słowotwórczej forma staje się odczuwana jako jednolity znak pewnej treści, zrywając więź z wyrazem podstawowym, od którego pochodzi (np. wyraz grzeczny, utworzony od dawn. zwrotu k rzeczy 'do rzeczy'); por. addytywny.
 

Etym. - fr. lexique 'słownik' z późn.gr. leksikón 'jp.' od leksikós 'wyrazowy' z gr. léksis 'wyraz; mowa' od légein 'mówić'; zob. -graf-; -logia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku