Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  psalm uroczysta pieśń relig. z biblijnego zbioru (Księgi Psalmów); lit. utwór liryczny wzorowany na psalmach biblijnych.
  psalmodia melodia śpiewanego psalmu; intonowanie, śpiewanie psalmów.
 

Etym. - łac. z gr. psalmōidía 'śpiewanie z towarzyszeniem harfy' od gr. psalmós 'pieśń jp.' z psállein 'szarpać struny'; -ōidia od ōidē, zob. oda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku