Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fonetyczny odnoszący się do fonetyki; dźwiękowy, głoskowy.
  foniczny głosowy, dźwiękowy, akustyczny.
  fonoteka archiwum nagrań (taśm, płyt) dźwiękowych; dyskoteka połączona z taśmoteką (zbiorem taśm magnetofonowych, filmowych, magnetowidowych, kasetek).
  fonologia językozn. nauka o fonemach i związkach między nimi, o systemie dźwiękowym języka.
  fonetyka dział językoznawstwa obejmujący badanie dźwięków mowy (głosek); wymowa, sposób wymawiania; system głoskowy, zasób głosek.
  foniatria med. leczenie złej wymowy i zaburzeń mowy.
  fonia ogół dźwięków przekazywanych przez głośnik telewizora; por. wizja.
  fonograf aparat do zapisywania i odtwarzania dźwięku (T. A. Edison, 1877 r.).
 

Etym. - gr. phōnētikós 'dotyczący głosu' od phōnē, zob. -fon-; -graf-; -iatria-; log-; -log; -teka-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku