Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  histerektomia med. chirurgiczne usunięcie macicy.
  histeria med., psych. psychoneduroza objawiająca się nadmierną pobudliwością emocjonalną, łącznie z zakłóceniami czynności psychiki, zmysłów, nerwów ruchowych, jelit itd.; pop. nadmiernie żywe reakcje uczuciowe, podniecenie.
  histereza ekon. sytuacja, gdy długotrwałe i pokaźne bezrobocie nie wpływa na obniżenie się poziomu płac.
 

Etym. - n.łac. hysteria 'jw.' z gr. hystéra 'macica'. Dawniej uważano h. za chorobę wyłącznie kobiecą, spowodowaną schorzeniami narządów rodnych; zob. -tomia, gr. hystérēsis 'brak, niedobór'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku