Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

par excellence [wym. parekselās] w całym tego słowa znaczeniu; w najwyższym stopniu.
 

Etym. - fr. 'jw.'; par, zob. par avion; excellence 'doskonałość' z łac. excellentia, zob. ekscelencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku