Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  nostryfikacja uznanie zagranicznego dyplomu, tytułu a. stopnia nauk. a. zawod. za równoważny z krajowym.
 

Etym. - łac. noster 'nasz'; -fikacja od facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku