Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  archaiczny starożytny, dawny, pochodzący z odległych epok; przestarzały; (era a-a) archaik, najstarsza era w dziejach ZIEMI, Tabl. 7.
  archaizacja nadawanie (dziełu sztuki, językowi) form właściwych epoce minionej, dziś nie używanych.
 

Etym. - gr. archaíkós 'staroświecki' i archaïsmós 'archaizm jęz.' z archaíos, zob. arche-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku