Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  serso dwu- a. kilkuosobowa zabawa, w której rzuca się i chwyta wiklinowe kółka za pomocą kijków.
 

Etym. - fr. cerceau 'obręcz; jw.' z późn.łac. circellus 'kółko' od łac. circus, zob. cyrkiel.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku