Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tytel znak skrótu w rękopisach śrdw.
  tytularny posiadający tytuł, lecz pozbawiony stanowiska, władzy wykonawczej; honorowy.
  tytulatura ogół informacji pomieszczonych na stronie tytułowej książki.
  tytuł nagłówek, nazwa (książki, rozdziału, sztuki itp.); nazwa przysługująca osobie (t. naukowy, zawodowy, rodowy); podstawa prawna (t. prawny); prawomocne a. natychmiast wykonalne orzeczenie sądowe (t. egzekucyjny, wykonawczy).
  tytulantyzm dążenie do uzyskiwania społecznie cenionych i poważanych tytułów tylko dla nich samych i związanych z nimi uprawnień.
 

Etym. - łac. titulus 'napis; tytuł; ogłoszenie; pretekst'; por. szmuctytuł; tylda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku