Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konsul przedstawiciel państwa w obcym kraju, reprezentujący tam gosp., adm. i prawne interesy swych współobywateli i sprawujący nad nimi opiekę; hist. członek konsulatu we Francji.
  konsultacja (po)rada, udzielenie wskazówek; zasięganie opinii u konsultantów, fachowych doradców, rzeczoznawców.
  konsularny.
  konsulat urzędowa placówka konsula; jej lokal; hist. nazwa 4-osobowego rządu (1799-1804) w rewolucyjnej Francji.
  konsultatywny doradczy.
 

Etym. - łac. consulatus 'konsulat' od consul 'konsul, jeden z dwóch najwyższych urzędników republiki i cesarstwa rz.' z consulere 'radzić (się)'; por. konsyliarz: consultans dpn. consultantis p.pr. od consultare, f.częst. od consulere.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku