Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ataksja med. bezład, niezborność ruchów, zaburzenie ich koordynacji, spowodowane uszkodzeniem móżdżku a. tylnych szlaków rdzenia.
 

Etym. - gr. ataksía 'nieład; niezdyscyplinowanie' od átaktos 'nieuporządkowany'; zob. a-; taktó 'ustalony' od tássein, zob. taktyka.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku