Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Szaweł (przemiana Szawła w Pawła) - szybka zmiana poglądów, nagłe przeobrażenie się z wroga i prześladowcy jakiejś idei w jej zwolennika i obrońcę.
 

Etym. - wg Biblii (Dziejów Ap., 13, 9); późn.łac. Saulus z gr. Saúlos od hebr. Szā'ūl 'dosł. uproszony (u Boga); Saul'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku