Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  agencja placówka, biuro, ekspozytura instytucji, przedsiębiorstwa, państwa; filia; (a. prasowa, publicystyczna, telegraficzna, fotograficzna) zbierająca i rozpowszechniająca informacje, materiały, zdjęcia dla prasy, RTV itp.
  agens jęz. podmiot czynny.
  agenda terminarz, duży notes.
agent provocateur fr., [wym. ażã prowokatör] prowokator (agent policji).
Agent Blue, Agent Orange, Agent Purple, Agent White amer.ang., dosł. 'czynniki: niebieski, pomarańczowy, purpurowy, biały', umowne, kodowe nazwy czterech herbicydów do spryskiwania, o wielkiej toksyczności, używane do defoliacji lasów i niszczenia plonów, zwł. w czasie wojny wietnamskiej, przez lotnictwo amerykańskie (1970 - od kolorowych pasów na pojemnikach, oznaczających poszczególne rodzaje herbicydów).
  agent przedstawiciel; pośrednik; tajny wysłannik organizacji, państwa, wywiadu; funkcjonariusz policji tajnej, niemundurowej.
  agentura przedstawicielstwo, agencja; zorganizowana grupa agentów, zwł. wrogich pod względem polit.-społ.
 

Etym. - nm. Agentur 'agencja; agentura' i śrdw.łac. agentia od łac. agens dpn. agentis p.pr. od agere 'poganiać; prowadzić; czynić; działać; zarządzać; grać role; udawać' (łac. agenda l.mn. r.nij. od agendum, gerundivum od agere); por. agitacja; akcja; aktualny; akt; ambaje; esej; kaszetować; koagulacja; mitygować; reagować; redukcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku