Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tensja geol. rozciąganie się (skorupy ziemskiej).
  tensorowy (tenzorowy) rachunek - gałąź matematyki zajmująca się badaniem tensorów.
  tensor, tenzor mat. pojęcie związane z przejściem od jednego z układów współrzędnych do drugiego, pozwalające charakteryzować badane obiekty mat. w sposób bardzo ogólny.
  tensometr przyrząd do pomiaru odkształceń (zwł. liniowych, tj. wydłużeń) przedmiotu pod działaniem sił.
 

Etym. - fr. tension 'napięcie' z łac. tenus p.p. od tendere, zob. tendencja; -metr.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku