Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekscelencja tytuł honorowy nadawany w różnych krajach ambasadorom, ministrom itp., w Kośc. rz.kat. - biskupom.
 

Etym. - łac. excellentia 'wyższość; pierwszeństwo' od excellere 'wywyższać (się); być wybornym, znamienitym'; zob. eks-; -cellere 'wznosić się'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku