Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

mi-parti (ubiór giermków, wasali, rycerzy śrdw.) złożony z części równych (zazw. w podziale pionowym), ale jaskrawo, zdecydowanie różnych w kolorach i formie.
 

Etym. - fr. 'jw.' z p.p. od st.fr. mipartir 'dzielić na pół'; mi 'na pół, w pół' z łac. medius, zob. mediacja; partir, zob. partia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku