Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  métallo pop. francuski robotnik pracujący w zakładach metalurgicznych; metalowiec.
 

Etym. - fr. 'metalowiec' pop. od ouvrier métallurgiste 'jw.'; ouvrier 'robotnik' z łac. operarius 'pracujący fiz.' od operari, zob. opera; metalurgia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku