Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  syneidesis filoz. zdolność stosowania ogólnych zasad osądu moralnego do poszczególnych przypadków.
 

Etym. - gr. syneīdēsis dosł. 'świadomość' od syneidénai 'wiedzieć o czym, być świadomym czegoś'; zob. syn-; eidénai 'wiedzieć, znać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku