Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  autosugestia sugestia w stosunku do siebie samego.
  autotrofizm biol. samożywność, budowanie związków organicznych z najprostszych składników - wody, soli mineralnych i dwutlenku węgla, ze światłem słonecznym jako źródłem energii.
  autotomia zdolność niektórych zwierząt do samorzutnego odrzucania (w obronie przed napastnikiem) części ciała, która się później zazw. regeneruje (odrasta).
  autotematyzm lit. dzieło (zazw. powieść) powstające z refleksji nad dziełem, które czytelnik ma w ręku, a. nad książką, która nie powstała (A. Sandauer).
  autoteliczny o dziele art., zwł. lit. - będący celem samym w sobie a. usprawiedliwiającym się, tłumaczącym się sam(o) przez się, a nie przez okoliczności zewn.; por. heteroteliczny.
  autotypia fotochem. proces przygotowania kliszy druk. siatkowej i reprodukcji poligraficznej półtonowych oryginałów.
 

Etym. - zob. aut-; sugestia; gr. autotelēs 'absolutny; niezależny; sam sobą kierujący'; télos, zob. teleologia; temat; -tomia; troficzny; -typia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku