Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rezonans pogłos, oddźwięk, odgłos; współbrzmienie, współdrganie; fiz. zjawisko gwałtownego wzrostu amplitudy drgań (np. mech., elektr.) układu drgającego, gdy w pobliżu znajduje się inny układ drgający, a częstotliwości drgań obu układów zbliżają się do siebie.
  rezonator pudło rezonansowe, część składowa wielu instrumentów muz. (np. strunowych), podnosząca siłę a. piękno tonu przez współdrganie ze źródłem dźwięku.
 

Etym. - fr. résonance 'rezonans' od łac. resonantia 'oddźwięk' z resonare 'odbrzmiewać'; zob. re-; sonare, zob. sonata.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku